Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu 1550-1750

Historia

Informacje

bose kino domowe

Myślą przewodnią książki jest założenie, iż - choć w wielu punktach zasadniczo różne i z upływem czasu jeszcze oddalające się od siebie - bose kino domowe rozsiane po całej Europie liczne gminy aszkenazyjskie i sefardyjskie poddawane były, począwszy od końca XV aż po XVIII wiek, takim samym i...

Cena: 44,91
Dostępność: dostępny od ręki