Technik hotelar. - Organizacja pracy służby pięter

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 2015 r.Podręcznik został przygotowany dla uczniów technikum hotelarskiego do 1. części kwalifikacji T.12...

Cena: 29,47
Dostępność: dostępny od ręki