Studia źródłoznawcze Tom 53

Czasopisma, periodyki

Informacje

regał drewniany

\"Studia Źródłoznawcze. Commentationes\" są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii PAN, poświęconym naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, regał drewniany czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu...

Cena: 36,39
Dostępność: dostępny od ręki