Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej

E-książki

Informacje

Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typemspółki w polskim porządku prawnym, któryłączy w sobie w jednej formie organizacyjno-prawnejzarówno elementy osobowe, jak i kapitałowe.Jej istota gospodarcza wyraża się w powiązaniutzw. inwestora aktywnego (komplementariusza)z inwestorem...

Cena: 87,15 90,56 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie