Ostatni najazd Jaćwingów

Komiksy

Informacje

Jaćwingowie spokrewnieni z Prusami i Litwinami byli najmniejszym plemieniem w 13 wieku lecz najbitniejszym. Najeżdżali sąsienie ziemie polskie pustosząc je okrutnie. Ludność uprowadzali w niewolę część sprzedając w Porcie Truso, resztę zmuszali do niewolniczej pracy. Niektórych...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia