Niepotrzebne skreślić

Poezja polska

Informacje

kancelaria prawna katowice

Marek Wiśniewski pisze wiersze przeważnie krótkie i oparte na wyrazistym koncepcie, przemyślane, cyzelowane i stworzone z niezwykłą, kancelaria prawna katowice inżynierską precyzją. Swój poprzedni tomik zatytułował Teoria wszystkiego. Tym razem zamiast formuły naukowej wybrał urzędową: Niepotrzebne...

Cena: 16,94
Dostępność: dostępny od ręki