Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki

Nauki humanistyczne

Informacje

Jeszcze czterdzieści lat temu opis sfery publicznej odwoływał się przede wszystkim do instytucji, praw, partii, związków zawodowych , ideologii, interesów i wyborów a politykę kojarzono ze sprawowaniem władzy. Dziś scena zapełniła się nowymi aktorami, takimi jak ruchy społeczne,...

Cena: 39,27
Dostępność: dostępny do tygodnia