Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym

E-książki

Informacje

analizy statystyczne do prac magisterskich

Zakończenie II wojny światowej zmieniło oblicze narodowościowe, wyznaniowe, społeczne i polityczne południowej części dawnych Prus Wschodnich. analizy statystyczne do prac magisterskich Część ta w wyniku postanowień międzynarodowych została przyłączona do Polski, natomiast północna do Związku Radzieckiego. Zarówno...

Cena: 12,00
Dostępność: sprawdź w sklepie