Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym

E-książki

Zakończenie II wojny światowej zmieniło oblicze narodowościowe, wyznaniowe, społeczne i polityczne południowej części dawnych Prus Wschodnich. analizy statystyczne do prac magisterskich Część ta w wyniku postanowień międzynarodowych została przyłączona do Polski, natomiast północna do Związku Radzieckiego. Zarówno...

Gazeta Wyborcza - Płock 56/2010, Książeczka - Słoń Egon, Następcy, Gazeta Wyborcza - Białystok 293/2010, Mała Lotta i renifery, Królewski mech, Fantasmagorie, Wesołe zwierzaki smok 0627, W amoku, Gazeta Wyborcza - Białystok 254/2010, Gazeta Wyborcza - Poznań 185/2015, Punktobranie. Trening sprawności polonistycznych.., Dziennik Gazeta Prawna 28/2014, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku?, Beat Cop - poradnik do gry, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd orzecznictwa 1/15, Cześć Braciszku, Gazeta Wyborcza - Kraków 183/2011, Tarninowa szpilka
Spis zawartości