Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926-1939

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

biały stół

Praca Pawła Dubera nie jest klasyczną biografią, o czym świadczy zresztą jej tematyka, ograniczona do najważniejszego, trzynastoletniego biały stół okresu w życiu Kazimierza Świtalskiego. Stanowi natomiast próbę ponownego ukazania kluczowych zagadnień politycznych związanych z rządami...

Cena: 41,65
Dostępność: dostępny do tygodnia